Framtidshagen

/

Aktuelt

Nytt kurs!

 

Økologisk kjøkkenhage 2020/2021


3 lørdager kl. 10 30 – kl. 15 00

5. september 2020, 10. april 2021, 22. mai 2021 

Følg med erfaren økohagebruker gjennom vekstsesongen.

Lær deg å opparbeide din egen grønnsakshage.

Dyrk dine egne grønnsaker, bær og sommerblomster.

Opplev gleden av å samarbeide med naturen!


Gartner Hans Gaffke er utdannet hagebrukskandidat fra Ås. I snart 25 år arbeider han med formidling av kunnskap om økologisk landbruk og hagebruk til økologiske bønder, andelslandbruksgartnere, markedshager og hobbygartnere

Kurset avholdes i tilknytning til en etablert økologisk kjøkkenhage på 180 m² samt et større skifte på snaut ett mål på Debio godkjent jord. Hagearealet ligger til idyllisk, rammet inn av skog og frukttrær.


Frøhuset

 

Undervisning foregår både ute i hagen, inne i Kjernehuset,det isolerte undervisningslokale på småbruket i og Frøhuset. 

Det tidligere hønsehus brukes nå til planteoppal og frøtørke.   

Kjøkkenhagekurset er blitt arrangert for første gang i 2010.

Nordre Braathu er et småbruk på rundt 30 dekar fulldyret mark samt litt skog beliggende 2 km fra Oslofjorden. Her dyrkes det grønnsaker, bær og eple i mindre målestokk. Formering av grønnsaksfrø og planteforedling er andre aktiviteter. Engarealet er leid bort som beite til økologiske kalver og kviger tilhørende bygdas siste melkeprodusent.


Program


Lørdag 5. september 2020
Innføring - hvordan å etablere en kjøkkenhage, om naturgitte rammer og tiltak for å forbedre vekstforhold
Kompostering av hage- og kjøkkenavfall
Vurdering av jordas tilstand ved hjelp av spadediagnose
Ressurser til hagen: Frø, småplanter; gjødsel; håndredskaper; litteratur
Innhøsting av grøder og lagring
Klargjøring av kjøkkenhagen for vinteren  
 


Lørdag 10. april 2021
Å ale opp egne småplanter
Planlegging av vekstsesong, arealbruk, samplanting for økte avlinger
Et velpleid jordliv gir friske planter: Vekstskifte, gjødsling, grønngjødsling, jorddekke
Dyrking av egne frø


Lørdag 22. mai 2020
Såing på friland og utplanting av småplanter
Stell gjennom sommeren, vanning, ugrasregulering, forebyggende tiltak mot mulige skadegjørere   

Kursavgift: kr 1.800 inkl. enkel lunsj
Antall deltagere: 12 - 16 personer
 
Påmelding: innen 20. august 2020 

til 

Hans Gaffke; e-post

:

 

 

, telefon: 907 06 104 

nordre.braathu@posteo.no
________________________________________________________________________________

Nordre Braathu Hans Gaffke

 Braathugrenda 100

1570 Dilling, 

Org.nr. 981394119