Framtidshagen
/


 

 


Invitasjon til 


Kurs i etablering og stell av økologisk kjøkkenhage 2020

på småbruket Nordre Braathu ved Larkollen i Østfold

4 LØRDAGER, kl. 10 30 – kl. 14 30

april – august 

 

Følg med erfaren økohagebruker gjennom vekstsesongen.

Lær deg å opparbeide din egen grønnsakshage.

Dyrk dine egne grønnsaker, bær og sommerblomster.

Opplev gleden av å samarbeide med naturen!


Gartner Hans Gaffke er utdannet hagebrukskandidat fra Ås. I snart 25 år arbeider han med formidling av kunnskap om økologisk landbruk og hagebruk til økologiske bønder, andelslandbruksgartnere, markedshager og hobbygartnere

Kurset avholdes i tilknytning til en etablert økologisk kjøkkenhage på 180 m² samt et større skifte på snaut ett mål på Debio godkjent jord. Hagearealet ligger til idyllisk, rammet inn av skog og frukttrær.Undervisning foregår både ute i hagen og inne i Kjernehuset, det isolerte undervisningslokale på småbruket.  Kjøkkenhagekurset er blitt arrangert for første gang i 2010.

Nordre Braathu er et småbruk på rundt 30 dekar fulldyret mark samt litt skog beliggende 2 km fra Oslofjorden. Her dyrkes det grønnsaker, bær og eple i mindre målestokk. Formering av grønnsaksfrø og planteforedling er andre aktiviteter. Engarealet er leid bort som beite til økologiske kalver og kviger tilhørende bygdas siste melkeprodusent.Program Kurs økologisk kjøkkenhage 2020

4 lørdager kl. 10 30 – kl. 14 30


Lørdag 18. april 2020

Innføring - hvordan å etablere en kjøkkenhage, naturgitte rammer og tiltak for å forbedre vekstforhold

Vurdering av jordas tilstand vha. spadediagnose

Å ale opp småplanter inne

Ressurser til hagen, frø, småplanter - gjødsel - håndredskap - litteratur


Lørdag 16. mai 2020

Planlegging av vekstsesong, arealbruk, økte avlinger gjennom samplanting

Et vel pleid jordliv gir friske planter: Vekstskifte - grønngjødsling - jorddekke

Dyrking av egne frø – hva slags og hvordan


Lørdag 6. juni 2020

Såing på friland – utplanting av småplanter

Stell gjennom sommeren, vanning, ugrasregulering, forebyggende tiltak mot potensielle skadegjørere   


Lørdag 29. august 2020

Kompostering av hage- og kjøkken«avfall»

Bærbusker – rips, solbær stikkelsbær, bringebær og jordbær - etablering, stell og formering

Innhøsting av grøder og lagring

Høsting og rensing av egne frø

Klargjøring av kjøkkenhagen for vinteren  

 

Kursavgift: kr 2.000  inkl. enkel lunsj

Antall deltagere: 12 - 16 personer

 

Påmelding: innen 31. mars 2020

til Hans Gaffke; e-post: nordre.braathu@posteo.no , telefon: 907 06 104 
________________________________________________________________________________
Nordre Braathu Hans Gaffke
 Braathugrenda 100
1570 Dilling, 
Org.nr. 981394119